Peres_ReinaLedon(1)

Reina Ledon Perez, Cuba
Mi Casa En Tama Lulipa
Oil on canvas
20 x 32 inches
Was $875, SALE $575